خرید و فروش مرغداری در بهشهر

فروش مرغداری 30000 تائی در بهشهر

مرغداری با تاسیسات عالی و آب و برق و کارگاه میکسر در بهشهر عبور آسفالته شاکله جنب کمربندی بفروش میرسد.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۵ روز پیش | اکبرپور

فروش مرغداری

مرغداری 20000تایی در9500 مترزمین باامکانات کامل دراول بهشهر

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | Roze Kabod

فروش مرغداری 2 سالن

مرغداری.دارای 2سالن.در9500مترزمین.دارای آب.برق.گازوسایرامکانات مرغداری.تلفن سنددار.دربهشهر

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | Roze Kabod

فروش مرغداری 16000 تائی

فروش مرغداری با تمام امکانات آب برق چاهآب دیوارکشی تاسیسات حرارتی کارگاه میکسر ابتدای جاده بهشهر شاکله جنب کمربندی بهشهر

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | جعفر اکبرپور